skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Werken Bij SOWECO

Bij SOWECO geldt dat iedereen werkt naar vermogen. Dat wil zeggen: wij gaan uit van wat iemand (nog) kan en niet van wat men niet (meer) kan. De bestaande en eventueel te ontwikkelen mogelijkheden en vaardigheden van elke individuele werknemer worden in kaart gebracht en daarbij worden een passende functie en werkplek gezocht.

Zo regulier mogelijk

Deze werkplek is zo regulier mogelijk. Dat houdt in dat wij streven naar een situatie waarin de werknemer buiten de muren van SOWECO aan de slag gaat. Bij het particuliere bedrijfsleven dus. De doelstelling is dat 80% van onze medewerkers naar buiten wordt geplaatst. Productie intern bij SOWECO wordt slechts gezien als een tijdelijke opvang voor medewerkers die terugkomen uit detacheringen of medewerkers die nog niet zodanig zijn ontwikkeld dat zij extern geplaatst kunnen worden. Deze benadering betekent dat er binnen het bedrijf geen onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse doelgroepen en werkzaamheden.

Ontwikkelen tot volwaardige werknemers

SOWECO kan getypeerd worden als een bedrijf waar mensen alle kans en gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen tot volwaardige werknemers. Tegelijkertijd is het uitgangspunt: iedereen naar buiten, tenzij het echt niet anders kan. De interne productieorganisatie wordt tevens ingezet voor het opleiden en trainen van medewerkers.

De mogelijkheden op een rij

Mensen die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening bij SOWECO willen werken, moeten zich allereerst melden bij het UWV. Deze instantie fungeert als sluis naar het sociaal werkvoorzieningbedrijf, in dit geval naar SOWECO, toe. Het UWV beoordeelt of iemand in voldoende mate beperkingen heeft om daadwerkelijk te worden toegelaten. Is dit het geval, dan geeft het UWV een SW-indicatie af. Deze indicatie geldt in principe voor de periode van 2 jaar, waarna telkens een herindicatie volgt.

Na indicatiestelling door het UWV worden de kandidaten op een wachtlijst geplaatst. Momenteel is er echter, in afwachting van invoering van de Participatiewet, een jarenlange wachtlijst. Het kabinet heeft in het sociaal akkoord afgesproken dat de Wsw per 1 januari 2015 wordt afgesloten. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf.

Back To Top