skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Milieu-activiteiten

Bij activiteiten op het gebied van milieu kunnen wij u wellicht van dienst zijn. Wij coördineren en verzorgen al jarenlang het onderhoud van openbare weggedeelten en plantsoenen. Ook zijn onze medewerkers werkzaam bij diverse recycle- en afvalverwerkingsbedrijven en bemannen wij afvalperrons. Veel van de werkzaamheden voeren wij in samenwerking met onze (milieu)partner Twente Milieu NV uit.

Onder onze klanten zijn gemeenten, instellingen, woningcorporaties en particulieren. De werkzaamheden verschillen erg per klant. Na inventarisatie van uw wensen stellen wij een passende offerte op. Onze mensen werken op locatie onder onze leiding of kunnen bij u worden gedetacheerd.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Verwijderen van zwerfvuil
  • Verwijderen van niet verwaaibaar afval (dumpingen)
  • Afvalsortering (incl. analyse)
  • Afvoeren van afval
  • Legen van prullenbakken
  • Bemending op afvalperrons (op regie of gedetacheerd)
  • Sorteerwerk bij afvalverwerkings- en recyclingsbedrijven
  • Onkruidbestrijding op verhardingen (borstelen, thermotechnieken, etc.)
Back To Top