skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Voor SOWECO is 2019 een jubileumjaar. Al 50 jaar zetten wij ons in voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Opgericht in 1969 om uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening voor onze aandeelhouders, de gemeenten Almelo,…

Dinsdag 11 december hebben Extend (onderdeel van SOWECO NV) en de gemeente Twenterand een overeenkomst ondertekend. Beide partijen gaan nog intensiever samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente en Extend hebben afspraken gemaakt hoe ze inwoners van Twenterand…

Extend, onderdeel van de maatschappelijke onderneming SOWECO NV, kan terugkijken op een geslaagd evenement. De ondernemersbijeenkomst vond 31 augustus jl. voor de derde keer plaats, als onderdeel van de activiteiten die rond de Profronde, de jaarlijkse wielerkoers in Almelo, werden gehouden. De circa…

Op 12 juli 2018 vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO plaats, ná de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar. Hierbij is het nieuwe Algemene/Dagelijkse Bestuur geïnstalleerd. Dhr. Arjen Maathuis van de gemeente Almelo, de grootste gemeente uit onze Gemeenschappelijke Regeling, is tot…

Schoonmaakbedrijf Asito roept het bedrijfsleven op om meer inspanningen te doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Tegelijkertijd spoort ze de overheid aan om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen. Afgelopen mei kwam…

Op donderdag 26 april 2018 vond het voorjaarsevenement van de 99van Twente plaats in Familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. Tijdens dit evenement hebben leerlingen van het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kennisgemaakt met Twentse werkgevers die zich richten op duurzame werkgelegenheid voor…

Je was goudsmid in je eigen land en dan sta je ineens op het Werkplein in Nederland om een uitkering aan te vragen. Dit gebeurde George Arbaji. Hij werd aangemeld voor een duaal traject school en arbeidsactivering door Henriëtte van…

Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 is er weer de actie Heel Almelo Schoon voor de schoolkinderen in deze stad. Evenals in voorgaande jaren ondersteunt het SOWECO Cleanteam daarbij.

Extend is het onderdeel van SOWECO dat de markt bewerkt op het gebied van MVO People met advies en ondersteuning bij sociaal ondernemen, van beleid tot en met werving & selectie en begeleiding. Met trots delen wij u mee dat…

Back To Top