skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Over 2017 zijn Jaarstukken GR SOWECO, Jaarstukken SOWECO NV en Jaarverslag SOWECO NV opgesteld. In de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SOWECO en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2018 zijn de stukken goedgekeurd en vastgesteld. De Jaarstukken GR…

Over 2016 zijn twee separate jaarrekeningen opgesteld, voor SOWECO GR en SOWECO NV. In de vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO GR en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 april 2017 zijn de stukken goedgekeurd en vastgesteld. Jaarstukken 2016…

Het verslagjaar 2015 laat zich voor SOWECO kenmerken door de volgende onderwerpen: Goede sociale resultaten: Alle medewerkers zijn in het afgelopen jaar aan het werk geweest. Daarnaast zijn meerdere opdrachten gestart in het kader van de Participatiewet Goede financiële resultaten:…

Als betrokken dienstverlener creëren wij kansen voor mensen met een arbeidsbeperking in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en realiseren daarmee een meerwaarde voor de samenleving…

Onze missie is het realiseren van waardecreatie bij werkgevers door middel van inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten…

Het Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO), gevestigd te Almelo, is
namens de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en 
Wierden vanaf 1969 belast met de uitvoering van de WSW…

Dit verslag heeft betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van het openbaar lichaam SOWECO GR en omvat de jaarrekeningen van SOWECO GR en SOWECO NV…

Het jaarverslag staat dit jaar in het teken van veranderingen. Veranderingen die noodzakelijk zijn geworden door gewijzigde bestuurlijke verhoudingen en veranderingen vanwege wijzigingen in de regelingen…

Het Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO), gevestigd te Almelo, is namens de gemeenten Almelo, Hellendoorn en, Rijssen-Holten…

Back To Top