skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Twee jaar lang is er met man en macht gewerkt om zonnepark De Groene Weuste in Wierden te realiseren. Het park heeft een oppervlakte van 4,7 hectare en is bijna klaar. “Zo snel, dat is nog nooit eerder vertoond”, vertelde…

Cateringteam SOWECO – Extend trotseert de kou tijdens NK Curling. Vrijdag 2 maart jl. was het allereerste officiële Open Nederlands Kampioenschap Curling op natuurijs. Het evenement vond plaats in Vriezenveen. In opdracht van TDU Catering mochten de collega’s van Extend…

Onlangs is het Ondernemersmagazine Twenterand voor de eerste keer uitgebracht. Extend MVO maakt onderdeel uit van dit magazine. Lees hier het artikel: Artikel Ondernemersmagazine Twenterand

Nieuwe impuls aan sociaal ondernemen Strategische samenwerking Extend en Djopzz creëert kansen in detacheringen ALMELO – Extend en Djopzz zijn beide al enkele jaren werkzaam op het gebied van sociaal ondernemen. Vanuit de veranderende arbeidsmarkt bestaat de wens om tot…

Op industrieterrein De Weuste Noord, in Wierden, verrijst op dit moment een van de eerste grote zonneparken in Overijssel: Groene Weuste. Het park is ca. 5 voetbalvelden groot en zal straks aan 1100 gezinnen uit Wierden stroom leveren. SOWECO levert…

Wisseling in Raad van Commissarissen SOWECO  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft een nieuwe commissaris benoemd; de heer Klaas Pool. De benoeming vond per 6 juli 2017 plaats: Dhr. Klaas Pool is directeur van Pool Management & Organisatie. Bestuurlijke ervaring…

Krantenartikel Tubantia In Tubantia is op 16 juni een artikel verschenen over Elselien, die sinds april via SOWECO aan het werk is bij de gemeente Hellendoorn. Klik hier om haar verhaal te lezen.  

SOWECO NV heeft tijdens het drukbezochte Open Huis op woensdag 14 juni jl. een bedrag van € 3.000,- gedoneerd aan de Stichting Twentsewens Ambulance. Het personeel van SOWECO heeft deze bijdrage mogelijk gemaakt. Personeelsleden van SOWECO ondersteunen jaarlijks een goed…

Twenterand eerste Twentse gemeente met landelijk keurmerk voor sociaal ondernemen – persbericht De gemeente Twenterand heeft het landelijke keurmerk voor sociaal ondernemen behaald. Daarmee is zij de eerste gemeente van de regio Twente die dit keurmerk ontvangt. Twenterand heeft zelfs…

Vertrouwen in nieuwe rol SOWECO SOWECO nieuwe stijl als de verbinder tussen overheid, het bedrijfsleven en de inwoners Iedereen moet meedoen in de maatschappij, is het credo sinds de transitie van de zorg. In de praktijk is dat gemakkelijker gezegd…

ALMELO – De anonieme weldoeners van Nomen Nescio hebben 14 december jl.  300 Almelose gezinnen een goed begin van de kerstperiode bezorgd. Zij kregen allemaal een kerstpakket thuisbezorgd, met daarin een waardebon van 100 euro voor de HEMA en gangbare boodschappen ter…

TUBBERGEN – Al tien jaar verzorgen mensen van SOWECO plantsoenen, sloten en bermen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen. Om deze mijlpaal te vieren kregen de medewerkers van het sociaal werkbedrijf donderdagmiddag van de gemeente een stamppottenbuffet aangeboden. Maar…

Samen met FoodFocus gaat SOWECO de Boodschappenbutler activeren in de regio Twente. De Boodschappenbutler is een boodschappen- en maaltijdenservice voor thuis, op kantoor, voor in de zorg of de kinderopvang. Woensdag 26 oktober jl. werd de Boodschappenbutler feestelijk aan SOWECO…

Arbeidscontracten voor langdurig werklozen uit de gemeente Hellendoorn. In de groenploeg van SOWECO in Nijverdal hebben het afgelopen half jaar vier kandidaten uit de gemeente Hellendoorn gewerkt aan hun toekomst. En met succes. Alle vier hebben ze een arbeidscontract gekregen…

Via het project ArbeidsActivering in Almelo is de 400e kandidaat geplaatst. Sinds de invoering van de Participatiewet lopen in Nederland projecten om mensen in een uitkeringssituatie te activeren en op weg te helpen naar werk. Het nieuwe adagium is dat…

Na de zonnepanelen, de oplaadpunten voor auto’s en fietsen krijgt ons bedrijvencentrum opnieuw een facelift. Matrix bedrijvencentrum laat hiermee zien dat duurzaamheid hoog in haar vaandel staat. De parkeerplaats aan de voorkant wordt nog deze zomer grondig gerenoveerd. De oude…

Onlangs werden bij SOWECO diploma’s SVS Basisopleiding Schoonmaken uitgereikt. Na een opleiding van een paar maanden hebben 11 van onze medewerkers hun diploma in ontvangst mogen nemen. Het is bijzonder knap dat zij allen in één keer geslaagd zijn met mooie cijferlijsten. Met…

Door diverse marktontwikkelingen worden de formulering en uitvoering van sociale doelstellingen voor bedrijven steeds belangrijker. De uitvoering van sociale doelstellingen is niet altijd eenvoudig en in de praktijk blijken bedrijven vaak te worstelen met dit vraagstuk. MVO check Om ondersteuning…

Op de daken van de Soweco-gebouwen aan de Plesmanweg liggen sinds kort zonnepanelen. “Het zijn er 230. Nog dit jaar moeten het er 500 worden. Daarmee lopen we in voorop”, zegt algemeen directeur Reinier van Broekhoven niet zonder trots. Vooral…

SOWECO telt 1.400 werknemers met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Ze komen uit de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Tubbergen, Rijssen- Holten en Hellendoorn. Circa de helft werkt beschut, binnen of buiten de muren van SOWECO. Vaak gaat…

De gezamenlijke Twentse Sociale Werkbedrijven DCW, SWB en SOWECO lieten navolgend…

In het kader van de MVO en duurzaamheidsgedachte die SOWECO voorstaat, is een elektrische auto aangeschaft…

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen heeft SOWECO een groot aantal zonnepanelen op het dak geplaatst…

Een delegatie van de gemeenteraad van Hellendoorn bezocht, in gezelschap van burgemeester en wethouder, gistermiddag Multipack in Nijverdal…

De 3e BuitenGewone Businesslounge voor klanten en relaties van SOWECO, die 28 oktober jl. is gehouden, kon zich verheugen in een hoge opkomst…

SOWECO behoort tot de Beste Werkgevers van 2015. Landelijk eindigt zij op de 23 e plaats, regionaal op de 2e plaats. Direct na de winnaar Buurtzorg…

Tijdens de Slingerbeurs van 5 juni jl. zijn Verjaardag in de Maak en SOWECO overeengekomen dat SOWECO hen ondersteunt door…

Onlangs is bij het hoofdgebouw van SOWECO een oplaadpaal voor elektrische auto’s geplaatst…

Onlangs is een intentieverklaring getekend door de directeuren Jeroen van Beugen van Considium, en Reinier van Broekhoven van Extend en SOWECO…

Maandag 29 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur van SOWECO de geconsolideerde jaarrekening 2014 vastgesteld..

Joyce Gierveld uit Wierden heeft samen met Wouter van Coeverden uit Enter op de Special Olympics in Amerika beslag gelegd op goud…

Het ROC van Twente, uitzendbureau In Person, Woningcorporatie Domijn, zorgorganisatie Aveleijn, uraniumproductiebedrijf Urenco en sociaal werkbedrijf SOWECO zijn genomineerd voor de Beste Werkgevers Awards 2015…

Baanbrekend Landschap winnaar Gouden Schoffel. Voorbeeld voor Social Return. Het project is een samenwerking van o.a. Landschap Overijssel, Wierden en Almelo, AOC Oost en SOWECO…

Op 20 mei jl. werd in Almelo de samenwerking tussen SOWECO en Farwick in de Gemeente Hellendoorn officieel bekrachtigd…

Deelnemers aan de Saxion Ondernemers Award die zich naast financiële winst ook richten op sociale en/of ecologische winst maken kans op de Enactus Social EnterpriZe…

SOWECO heeft eind vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder al haar medewerkers, intern en gedetacheerd bij reguliere bedrijven…

Participatiebaan gerealiseerd bij Brusse & Masselink. Recentelijk is het contract getekend, waarmee wordt onderstreept dat ook deze firma zich inzet op het gebied van sociaal ondernemen…

Op maandag 2 februari jl. organiseerde Extend, dochteronderneming van SOWECO, samen met de Universiteit Twente het symposium voor bedrijven en instellingen in Twente…

Op woensdag 10 december jl. organiseerde SOWECO voor haar klanten en relaties een BuitenGewone Businesslounge waarin de nieuwe Participatiewet centraal stond…

Ook dit jaar organiseren wij weer een relatiebijeenkomst voor onze klanten en (toekomstige) relaties, waarvoor wij u van harte uitnodigen…

Actie BuitenGewone Kans voor een kind van SOWECO succesvol…

Het BuitenGewone Kans voor een Kind diner heeft een bedrag van € 7.385 opgebracht. Vrijdag 31 oktober jl. waren ca. 100 gasten aanwezig bij dit diner…

De fietstocht van medewerkers van SOWECO voor de actie Kans voor een Kind brengt ruimt € 3000 op…

SOWECO geeft een maatschappelijk betrokken invulling aan het 45-jarige jubileum…

Nu de Eerste Kamer de Participatiewet heeft goedgekeurd, treedt de wet definitief in werking op 1 januari 2015…

Op 3 juli 2014 vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO plaats, ná de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar…

Het College van de gemeente Almelo heeft onlangs groen licht gegeven voor de plaatsing van een groot aantal mensen met een SW-indicatie vanaf de wachtlijst…

Tijdens de officiële start van de 9e Dag van de Bouw in Overijssel werd op 24 mei 2014 het project Activiteitencentrum Vroomshoop door Aannemersbedrijf Bramer ter bezichtiging opengesteld…

Op 28 maart jl. hebben 4 medewerkers die op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening stonden, op het Werkplein in Almelo een arbeidscontract getekend met Carea…

Broodjes&So heeft er een nieuwe klant bij. Zij verzorgen voor Aannemersbedrijf Bramer B.V. te Vriezenveen de catering en lunches bij vergaderingen op de hoofdlocatie…

Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Een deel van de veranderingen vloeit voort uit het Sociaal akkoord van april 2013…

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezocht onlangs Kersten Revalidatietechniek, waar medewerkers van SOWECO werkzaam zijn…

Gezien de strategie van SOWECO om zoveel mogelijk medewerkers te detacheren bij externe werkgevers, is contact gezocht met de gemeente Rijssen-Holten om na te gaan of samenwerking…

De aanbesteding van Quo Vadis voor schoonmaak van een negental basisscholen in Almelo en één in Vriezenveen is aan SOWECO gegund…

SOWECO organiseerde voor haar klanten en relaties de BuitenGewone Business Lounge. Rode draad tijdens deze bijeenkomst was de participatie van mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven…

De gemeenteraden van Hellendoorn en Rijssen-Holten hebben onlangs besloten niet met ingang van 1 januari 2014 uit de gemeenschappelijke regeling SOWECO te treden…

Onlangs hield staatssecretaris Klijnsma een Algemeen Overleg over de plannen en wat het Sociaal Akkoord daarin gewijzigd heeft…

Onlangs zijn 110 medewerkers van onze afdeling Elektronica gedetacheerd bij BUCA Electronics BV, een dochteronderneming van A1 Electronics Netherlands…

De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een geestelijke, lichamelijke of psychische handicap, die niet zelfstandig kunnen werken (arbeidsgehandicapten)…

Back To Top