skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Als betrokken dienstverlener creëren wij kansen voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt en realiseren daarmee een meerwaarde voor de inclusieve samenleving. Wij benaderen deze kansen vanuit het perspectief van werkgever en individu.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SOWECO heeft ruim 50 jaar ervaring met de inzet van arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij adviseren bedrijven over het inschakelen van deze speciale doelgroep. Onze werkzaamheden vloeiden voort uit de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Deze wet is per 2015 opgegaan in de Participatiewet, waarmee het werkgebied is uitgebreid naar diverse andere doelgroepen. Hierbij kunt u denken aan mensen uit de WWB, statushouders en uit het doelgroepenregister UWV.

 

Flexibel en betaalbaar in continuïteit

Omdat SOWECO een grote groep medewerkers in dienst heeft, zijn wij in staat flexibel te reageren op uw werkaanbod of –vraag. Binnen uw bedrijf kunnen wij zelfs complete productieonderdelen overnemen. Alles op basis van detacheren, hetgeen wij eenvoudig voor u kunnen regelen. Op en rond het gebied van personeel kunnen wij u volledig ontzorgen. Medewerkers worden actief en duurzaam opgeleid, begeleid en gecoacht. Wij zijn flexibel, komen onze afspraken altijd na, zorgen voor continuïteit en, voor u niet onbelangrijk, wij zijn betaalbaar.

 

Wij doen het samen en wij doen het goed: Meedoen is winnen!

 

Een win/winsituatie voor uw bedrijf realiseren, door de toegevoegde waarde van onze medewerkers en onze expertise optimaal te bundelen, is ons doel. Wij gaan met u in gesprek en kijken gezamenlijk welke oplossing het meest passend is voor u en uw bedrijf. Ons grote netwerk van relaties kunnen wij voor u inzetten en daardoor is het mogelijk alle kansen te benutten, waar en wanneer dat nodig is.

 

SOWECO NV werkt vanuit de volgende labels:

SOWECO NV

Extend

Broodjes&So

Matrix

Back To Top