skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

SOWECO is bij uitstek de partner in leren en werken voor degenen die, om welke reden dan ook, moeite hebben om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en moeilijk aansluiting vinden in het reguliere arbeidsproces.

Erkend leerbedrijf

SOWECO is leerbedrijf voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) voor de beroepsrichtingen schoonmaak, catering, natuur en groen, logistiek en maatschappelijke zorg.

Maatwerk

Medewerkers worden in deze beroepsrichtingen opgeleid, maar SOWECO kan ook voor cliënten van gemeenten of UWV een combinatietraject bieden van leren en werken. Als een beroepsopleiding geen onderdeel van een traject kan zijn, dan is een alternatief leer- en werktraject in een beroepsrichting in ons bedrijf ook mogelijk. In deze diversiteit zijn de regionale onderwijscentra belangrijke partners.

Er is speciale aandacht voor laaggeletterdheid. SOWECO is bondgenoot in de Alliantie Taalpunt Almelo. Klik hier voor informatie.

SOWECO maakt gebruik van de E-Learning portal van het scholingsfonds SBCM, waarin een groot aantal leerprogramma’s voor beginnende beroepsbeoefenaars zijn opgenomen. Deze leerprogramma’s kunnen onder leiding van onze trainers individueel of in groepsverband worden gevolgd.

In de samenwerking met het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs wisselen we kennis en ervaring uit en stellen ons bedrijf open voor stages en praktijkopdrachten.

De opleidingscoördinator is bij SOWECO het centrale aanspreekpunt voor Opleiding & Training.

Back To Top