skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Procesmatig werken biedt vele voordelen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. SOWECO werkt dan ook al jaren met gecertificeerde managementprocessen en -modellen. Om onze kwaliteit te waarborgen werken wij bijvoorbeeld met het INK managementmodel. SOWECO is één van de eerste SW bedrijven met een OHSAS certificaat. Een managementsysteem voor gezond en veilig werken.

Wij zijn in het bezit van diverse certificaten en keurmerken

  • Onze kwaliteit is geverifieerd met het ISO 9001 certificaat.
  • De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers zijn geborgd door VCA** en het nieuwe OHSAS 18001 certificaat.

Dekra Logo FC“Het viel mij op dat het bewustzijn rondom deze thema’s bij SOWECO zeer groot is”
aldus de heer Van Essen, auditeur bij Dekra Certificering uit Arnhem

Back To Top