skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Onze Paul En Reinier Staan In Het Witboek Van Asito

Schoonmaakbedrijf Asito roept het bedrijfsleven op om meer inspanningen te doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Tegelijkertijd spoort ze de overheid aan om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen.

Afgelopen mei kwam Asito met haar Witboek. In het Witboek worden concrete voorbeelden gegeven van inclusief ondernemen. Verhalen van echte mensen die via een baan hun plek in de maatschappij hebben (terug)gevonden. Het witboek is bedoeld voor de landelijke en gemeentelijke politiek en voor werkgevers.

Reinier Steenhagen Röthengatter en Paul Klaver hebben een prominente plek gekregen in het boek. Ze zijn gedetacheerd via SOWECO en zorgen dagelijks voor een schoon station in Almelo.

Klik hier om het artikel te lezen.

Back To Top