skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

De Raad van Commissarissen van SOWECO NV is als volgt samengesteld:

H.J. (Herman) Hazewinkel RA – voorzitter
J.G. (Anneke) Beukers-Maatje
Dr. J. (Josephine) Engels
K. (Klaas) Pool

De auditcommissie van de RvC bestaat uit mw. Engels (voorzitter) en dhr. Hazewinkel.
De remuneratiecommissie bestaat uit mw. Beukers en dhr. Hazewinkel.
Mw. Engels is contactpersoon voor het personeel en ondersteunt de Ondernemingsraad.

Back To Top