skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

SOWECO NV heeft haar organisatie ingedeeld op basis van drie productgroepen:

Werkbedrijven, met de expertise over het inrichten van een passende productieomgeving voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, richten zij zich op de marktbenadering om toegevoegde waarde op basis van beschutte arbeid (binnen en buiten de muren van het bedrijf) en uitleen van arbeidskrachten te creëren.

Detachering & Ondersteunende dienstverlening
richt zich op alle vormen van dienstverlening m.b.t. werkgever-werknemerrelaties, waaronder het detacheren van alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aanvullende producten en diensten

MVO Consultancy
heeft betrekking op advisering van bedrijven en overheden inzake MVO People, die daarmee mogelijkheden aangeboden krijgen om sociaal ondernemen te internaliseren en rendabel te maken.


Positionering SOWECO NV

Het bedrijf opereert op de markt voor een deel vanuit het label Extend om een inclusieve maatschappij te stimuleren. Extend biedt werkgevers advies op het gebied van sociaal ondernemen en duurzame inzetbaarheid. Vanaf 2018 wordt vanuit dit label eveneens de detacheringsactiviteit en ondersteunende dienstverlening aangeboden. Ook worden zo kandidaten geworven die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen. De werkbedrijven acquireren en handelen onder de naam SOWECO NV.

Werkbedrijf Groen

 • Groenonderhoud in de bij SOWECO aangesloten gemeenten, deels worden medewerkers gedetacheerd bij de gemeentelijke groendiensten.
 • Bijdragen aan projecten als Baanbrekend Landschap, waar WWB kandidaten worden opgeleid, Centrumplan Weerselo, voor aanleg groenvoorzieningen, Zonnepark Oosterweilanden, voor de aanleg van hekwerk.
 • Arbeidsactivering, ter ondersteuning van trajecten naar werk, werkervaring, training of scholing.


Werkbedrijf Facilitair

 • Catering, vooral gericht op het bedrijfsrestaurant en in toenemende mate op particulieren en externe bedrijven. Ook voor catering op partijen en evenementen.
 • De “Boodschappen Butler”, een boodschappenbezorgdienst i.s.m. met een externe partij.
 • Opleidings- en ontwikkelfaciliteit voor medewerkers en deelnemers in trajecten
 •  Schoonmaakactiviteiten. Ook i.s.m. marktpartijen, bij bijv. scholengebouwen.
 • Wasserij-activiteit. Hoofdzakelijk voor het wassen van eigen werkkleding en schoonmaakbenodigdheden. Ook i.s.m. marktpartij voor o.a. industrie en zorginstellingen.

Werkbedrijf Multipack

 • In- en ompakwerkzaamheden
 • Uitleen van medewerkers om in- en ompakwerkzaamheden op locatie uit te voeren
 • Dagstructurerende activiteiten

Detachering & ondersteunende dienstverlening

 • Individuele en groepsdetachering van SW-medewerkers en deelnemers uit het doelgroepenregister van UWV of gemeenten
 • Detacheringsfaciliteit i.s.m. een externe partij, waarbij mensen worden gedetacheerd en de betreffende bedrijven worden ontzorgd op het gebied van administratie en loonkostensubsidieproblematiek.
 • Loonwaardemeting
 • Arbeidsfit maken
 • Praktijkdiagnose
 • Plaatsingstraject
 • Jobcoaching

MVO Consultancy

 • Advies op gebied inclusief ondernemerschap MVO, HR redesign
 • Herontwerp productieproces
 • Jobcarving, functiecreatie
 • 2e spoor re-integratie
 • Advisering PSO
 • Opleiding en training, op basis van de vraag van de klant

Shared Service Center

 • Het Shared Service Center vervult de rol van in- en externe dienstverlener voor met name HRM, pay-rolling, financiën en ICT.

Business Development

 • Vanuit Business Development verbeteren we de bestaande diensten en ontwikkelen we nieuwe diensten die aansluiten op de marktbehoefte. We voeren tevens het marketingbeleid en onze PR- activiteiten uit.
Back To Top