skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

De Ondernemingsraad van SOWECO bestaat uit 9 personen en wordt in haar werk bijgestaan door een toegevoegd secretaris.

De OR vergadert 10 x per jaar en heeft 5 x per jaar een overlegvergadering met de directie. Daarnaast kent de OR de commissie Strategie en Beleid, de Klankbordgroep en de Focusgroep. De commissie en groepen brengen verslag en zonodig advies uit aan de volledige OR.

Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit de 1e en 2e voorzitter en de secretaris. Zij hebben de dagelijkse leiding en de coördinatie van de OR.

Het OR-Secretariaat is te bereiken onder telefoonnummer 0546-875 626.

Back To Top