skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

In de opleidingsactiviteiten die SOWECO organiseert, bestaat de mogelijkheid om, in overleg, medewerkers of cliënten van andere organisaties te laten deelnemen.

Is uw medewerker al langere tijd ziek en heeft u binnen uw bedrijf geen geschikte re-integratieplek? In dat geval kan SOWECO een passende oplossing bieden.

SOWECO adviseert bedrijven over de mogelijkheden om mensen in te zetten voor werkzaamheden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarnaast ligt onze focus op het genereren van werk voor onze doelgroep.

Sinds de invoering van de Participatiewet lopen in Nederland projecten om mensen in een uitkeringssituatie te activeren en op weg te helpen naar werk. Het nieuwe adagium is dat je ook met een uitkering niet langs de zijlijn hoeft te staan.

Arbeidsmatige dagbesteding bij SOWECO betekent in de eerste plaats leuk en nuttig werk doen op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling. Het werk kent geen prestatiedruk.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wat uw vraag ook is: wij kunnen u op veel terreinen rondom arbeidsvraagstukken van dienst zijn. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken!

Back To Top