skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een mooie ambitie. Wij kunnen deze voor u realiseren! Al jaren loopt SOWECO voorop op het gebied van MVO op personeel vlak. Het is immers onderdeel van onze identiteit. Wij helpen andere ondernemers graag om op dit gebied stappen te nemen door onze kennis en ervaring in te zetten. Om een bredere basis te bieden, is een strategisch onderdeel opgezet: Extend, experts in MVO people. Het is onze ervaring dat veel bedrijven graag een verantwoorde bijdrage willen leveren, maar niet weten hoe ze daar inhoud aan moeten geven. Daarbij kunnen wij u helpen.

Uw strategische partner voor MVO

Naar onze ervaring zijn vele bedrijven graag bereid hun maatschappelijke verantwoording te nemen en een bijdrage te leveren, maar weten zij niet goed hoe zij daaraan inhoud moeten geven. Ook de Participatiewet, die per 2015 is ingegaan, spoort bedrijven aan meer mensen met een arbeidshandicap een kans te geven. SOWECO, als uw partner bij arbeidsvraagstukken, zet haar kennis en ervaring graag in om u te ondersteunen. Om een bredere basis te bieden, hebben wij samenwerking gezocht met Extend.

Extend Logo

Extend biedt als expertise:

  • Het geven van specialistisch advies op het gebied van maatschappelijk verantwoord personeelbeleid
  • Gericht procesonderzoek volgens de IHW-methode van de Universiteit van Maastricht (IHW staat voor Inclusieve Herontwerp Werkprocessen)
  • Bedrijven adviseren hoe te anticiperen op de gevolgen van de Participatiewet
  • Behalen van PSO-erkenning
  • Loonwaardebepaling
  • Training en coaching

PSO-erkenning behalen?

Als erkend PSO-adviseur en distributeur adviseert en ondersteunt Extend bedrijven die een PSO-erkenning willen behalen. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een meetinstrument van TNO dat inzichtelijk maakt hoe uw bedrijf presteert op het gebied van MVO People. Een PSO-erkenning geeft aan dat uw bedrijf meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen en dat u dit doet op een kwalitatief goede manier.

In de toekomst zal de PSO-erkenning steeds meer een vereiste worden bij aanbestedingen.

Geïnteresseerd?

Bekijk hier de website van Extend, of neem contact op met SOWECO om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken.

Back To Top