skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Arbeidsactivering

Sinds de invoering van de Participatiewet lopen in Nederland diverse projecten om mensen in een uitkeringssituatie te activeren en op weg te helpen naar werk. Het nieuwe adagium is dat je ook met een uitkering niet langs de zijlijn hoeft te staan. Vrijwilligerswerk is daarmee een alom geaccepteerde tijdsinvulling. Nog sterker; de Nederlandse economie draait voor een steeds groter deel op vrijwilligerswerk.

Het traject Arbeidsactivering  is bestemd voor kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die nog niet  in staat zijn binnen twee jaar structureel, reguliere arbeid te verrichten. Kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid en ingezet in passend werk, zodat zij na verloop van tijd in staat zijn de autonomie in hun leven vorm te geven. Tevens wordt gewerkt aan vergroting van competenties en aan een gevoel van verbondenheid (erbij horen, nuttig voelen).  Het betreft hier grotendeels inzet in additionele activiteiten, die bij voorkeur worden uitgevoerd in de wijk, of voor een instantie of bedrijf met een maatschappelijk doel. De aangeboden werkplekken worden voor 95% in het externe netwerk geworven.

Samen met kandidaten wordt gekeken naar wat zij leuk vinden, waar zij affiniteit mee hebben of wat zij eerder gedaan hebben. Omdat er veel werkplekken beschikbaar zijn, lukt het vaak om kandidaten op een voor hen passende activeringsplek te plaatsen. Tijdens het matchen van kandidaat en bedrijf wordt, waar mogelijk, ook gekeken naar verdere ontwikkelkansen. Kandidaten kunnen via SOWECO soms een training en/of opleiding volgen om daardoor de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In eerste instantie met de gemeente Almelo, maar ook met andere in SOWECO deelnemende gemeenten, zijn projecten ArbeidsActivering (AA) of Arbeidsparticipatie gestart.

Arbeidsactivering als opstap naar betaald werk
Ruim 500 deelnemers vonden al een passende werkplek. Daarvan vonden ruim 80 kandidaten inmiddels al een betaalde baan. Dit succes is vooral te danken aan het enthousiasme van de deelnemers en de gedeeltelijke regierol die zij ook zelf hebben op keuzes en mogelijkheden. Het merendeel vond een passende baan, met ondersteuning van hun begeleiders. Veel deelnemers maakten daarbij dankbaar gebruik van het grote bedrijvennetwerk, dat bij SOWECO kenbaar maakte vacatures te hebben.

Klik hier om enkele enthousiaste reacties te bekijken.

 

Back To Top