skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

Arbeidsactivering

Sinds de invoering van de Participatiewet lopen in Nederland projecten om mensen in een uitkeringssituatie te activeren en op weg te helpen naar werk. Het nieuwe adagium is dat je ook met een uitkering niet langs de zijlijn hoeft te staan. Vrijwilligerswerk is daarmee een alom geaccepteerde tijdsinvulling. Nog sterker; de Nederlandse economie draait voor een steeds groter deel op vrijwilligerswerk.

Het traject Arbeidsactivering  is bestemd voor kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die nog niet  in staat zijn binnen twee jaar structureel, reguliere arbeid te verrichten. Kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en ingezet in passend werk, zodat zij na verloop van tijd in staat zijn de autonomie in hun leven vorm te geven. Tevens wordt gewerkt aan vergroting van competenties en aan een gevoel van verbondenheid (erbij horen, nuttig voelen).  Het betreft hier grotendeels inzet in additionele activiteiten, die bij voorkeur worden uitgevoerd in de wijk, of voor een instantie of bedrijf met een maatschappelijk doel. De aangeboden werkplekken worden voor 95% in het externe netwerk geworven.

Samen met kandidaten wordt gekeken naar wat zij leuk vinden, waar zij affiniteit mee hebben of wat zij eerder gedaan hebben. Omdat er veel werkplekken beschikbaar zijn, lukt het vaak om kandidaten op een voor hen passende activeringsplek te plaatsen. Tijdens het matchen van kandidaat en bedrijf wordt, waar mogelijk, ook gekeken naar verdere ontwikkelkansen. Kandidaten kunnen via SOWECO een training en/of opleiding volgen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

In eerste instantie met de gemeente Almelo, maar ook met andere in SOWECO deelnemende gemeenten, zijn projecten ArbeidsActivering (AA) gestart. In een tijdsbestek van een jaar is al voor 400 deelnemers een interessante werkplek gevonden. Dit succes is vooral te danken aan het enthousiasme van de deelnemers en de gedeeltelijke regierol die zij zelf hebben op keuzes en mogelijkheden.

Klik hier om enkele enthousiaste reacties te bekijken.

 

 

Back To Top