skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

SOWECO (Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel) is namens de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden vanaf 1969 belast met de uitvoering van de Wsw. SOWECO is een openbaar lichaam, opgericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en wordt daarom vaak aangeduid als SOWECO GR.

Per 1 januari 1998 is SOWECO NV opgericht en vanaf deze datum is de vennootschap operationeel als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw. In opdracht van SOWECO GR wordt vanaf die datum door SOWECO NV uitvoering aan de Wsw gegeven.

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen, die door een arbeidshandicap kansarm op de reguliere markt zijn aan passend werk te helpen. Deze arbeidsbeperking kan zowel van lichamelijke, verstandelijke als psychische aard zijn.

Dit wettelijk kader vormt de uitdaging voor ons bedrijf. SOWECO geeft hieraan vorm in een structuur waarin recht wordt gedaan aan de volwaardigheid van ieder individu. Ondernemerschap en een bedrijfsmatig klimaat gaan daarbij samen met maximale individuele ontwikkeling van de medewerkers en een zorgvuldig plaatsingsbeleid om hen een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te bieden.

Naar aanleiding van de wetswijziging per 1 januari 2008 hebben de in de GR deelnemende gemeenten een nieuwe koers uitgezet. Als uitvloeisel hiervan is de verantwoording- en bevoegdheidstructuur in 2010 geconcretiseerd door aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling SOWECO en van de statuten van SOWECO NV. De belangrijkste wijziging betrof het door de vennootschap verlaten van het vrijwillig structuurregiem.

Per 1 januari 2015 is de Wsw onderdeel geworden van de Participatiewet. Sindsdien behelst de dienstverlening van SOWECO NV een breed palet aan werkzaamheden voor de verschillende doelgroepen die onder deze wet vallen, voor zowel gemeenten als marktpartijen. De in 2013 ingezette reorganisatie heeft in 2016 een vervolg gekregen met de uitwerking van een nieuw businessplan. Door het bestuur is het besluit genomen dat SOWECO zich moet ontwikkelen naar een nieuwe Maatschappelijke Onderneming, gericht op meerwaarde voor de inclusieve samenleving.

Back To Top