skip to Main Content

MVO HR

Onze diensten

Personeel nodig?

Werk uitbesteden?

SOWECO Helpt Bij Aanleg Van Zonnepark Groene Weuste

Op industrieterrein De Weuste Noord, in Wierden, verrijst op dit moment een van de eerste grote zonneparken in Overijssel: Groene Weuste. Het park is ca. 5 voetbalvelden groot en zal straks aan 1100 gezinnen uit Wierden stroom leveren. SOWECO levert de manschappen bij de opbouw van het park. In dit unieke Overijsselse leerwerkproject worden door lokale ondernemers, waaronder SOWECO, ook deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.  

De Stichting Duurzame Energie Wierden Enter nam 2 jaar geleden het initiatief om dit bijzondere plan in duurzaamheid, vorm te geven en te realiseren. Lokale aannemers werden benaderd en hen werd gevraagd om in dit project samen te werken met baanlozen uit Wierden en uit naburige gemeenten. SOWECO heeft zich vervolgens aangemeld om de voorman en de deelnemers te regelen en staat de komende maanden garant voor gevraagde instroomcapaciteit. 

Via inzet van mankracht en begeleiding, draagt ook SOWECO haar duurzaamheidssteentje bij in de totstandkoming van dit Wierdense Zonnepark. Verwachting is dat deelnemers, die hier nu specifieke werkervaring opdoen, binnenkort een grotere kans op een betaalde baan zullen krijgen. Alleen al in de aanloop van het project kregen 3 kandidaten een betaalde baan.  

Vanaf 1 maart a.s. zal het zonnepark Groene Weuste daadwerkelijk groene stroom leveren en zullen wij weten of deze werksoort ook daadwerkelijk duurzame werkgelegenheid voor een aantal deelnemers heeft opgeleverd.

SOWECO helpt

Zonnepark Groene Weuste

 

Back To Top